Interkerkelijk pastoraat voor innerlijke genezing en bevrijding in
Den Haag, Zoetermeer en omgeving

Wat doen we?

Hoe gaan we te werk?

In de meeste gevallen spreken we één maal per twee weken met elkaar af. Het aantal afspraken kan per persoon anders zijn. Vaak tussen de zes en twaalf afspraken.
Twee leden van ons team praten dan met u, waarna elke bijeenkomst wordt afgesloten met gebed. De bijeenkomst duurt ongeveer 1,5 uur.
Tijdens de laatste bijeenkomst wordt gebeden voor alle punten die we in de afgelopen maanden zijn tegengekomen.
De bijeenkomsten vinden plaats in een gespreksruimte die we mogen gebruiken in kerken in Zoetermeer. Bent u een vrouw dan is er in ieder geval een vrouwelijk teamlid aanwezig. En bij een man een mannelijk teamlid.

Tijdens de bijeenkomsten proberen we ons een beeld te vormen van uw sociaal, lichamelijk, emotioneel, psychisch en geestelijk welzijn.

Aan de hand hiervan geven we u onderwijs en zullen we (waar nodig) met u bidden voor:
o het verbeteren van de relatie met God (het Godsbeeld)
o belijden en zich bekeren van zonden
o vergeving schenken
o leugens verbreken waarin u bent gaan geloven
o genezing van de ziel (denken, emoties en de wil)
o verbreken van emotionele gebondenheid
o verbreken van occulte en andere gebondenheden.

De bijeenkomsten kenmerken zich door een ontspannen sfeer. Bovendien gaat alles in overleg met u. Niets zal tegen uw zin gebeuren. En alles wat besproken wordt, blijft tussen u en ons.

Wat kost het u?

Het kost u alleen uw tijd, inzet en wilskracht. We vragen geen vergoeding van u. Ook het onderwijsmateriaal krijgt u van ons (in bruikleen).
Indien u toch op vrijwillige basis wilt bijdragen in de kosten, dan is dat mogelijk.

Wel is het belangrijk dat u Jezus Christus wilt aanvaarden als uw redder en dat u bereid bent om heel uw hart voor Hem open te stellen en Hem te volgen.

Wat doen we nog meer?

Het vergroten van de kennis over de geestelijke wereld, over innerlijke genezing en over bevrijding, in kerken en bij christenen in het algemeen.
Dit doen we onder meer door:

o het geven van lezingen en cursussen
o informatie te verschaffen via deze website