Interkerkelijk pastoraat voor innerlijke genezing en bevrijding in
Den Haag, Zoetermeer en omgeving

Contact

U kunt informatie aanvragen of u aanmelden voor hulp via het onderstaande contactformulier. Als u zich wilt aanmelden voor hulp houdt u er dan wel rekening mee dat u voor de gesprekken naar Zoetermeer dient te komen. Verder kan er sprake zijn van een wachttijd.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
E-mail
Telefoonnr
Burgerlijke staat
Kerk/gemeente
Hulpvraag (zo uitgebreid mogelijk omschrijven)
Tegen welke problemen loopt u aan?
Wie is Jezus voor u? (verklaar uw antwoord nader)
Heeft u eerder pastorale hulp ontvangen en zo ja, door wie en wanneer?

Ik geef de Stichting Gods Liefde Maakt Vrij toestemming om de boven ingevulde informatie vast te leggen in een bestand en te gebruiken binnen het team van de Stichting. De informatie zal door de Stichting strikt vertrouwelijk worden behandeld en zonder toestemming van de betrokkene nooit worden gedeeld met andere personen of organisaties.
Zie ook de privacyverklaring (wordt gedownload als PDF-bestand).