Interkerkelijk pastoraat voor innerlijke genezing en bevrijding in
Den Haag, Zoetermeer en omgeving

Giften

Geen vergoeding

We vragen geen vergoeding voor de begeleiding die we bieden. We doen het vanuit de passie die God ons heeft gegeven om mensen met noden te helpen en uit dankbaarheid voor wie Jezus is en wat Hij voor ons heeft gedaan.

In Matteüs 10:8 staat:
Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven.

Verder vinden we dat de begeleiding die we bieden, binnen het bereik van een ieder moet liggen. Allemaal redenen waarom we de begeleiding kosteloos aanbieden.

Kosten

De bediening kost echter wel geld. Naast de kosten voor de trainingen voor de teamleden, hebben we ook te maken met bijvoorbeeld de kosten van het onderhoud van de website, de aanschaf van lesmateriaal, voor de koffie, thee en de printkosten.

Gift aan de stichting

Als u ons werk een warm hart toedraagt en u wilt graag dat we zoveel mogelijk mensen kunnen helpen, dan kunt u ons steunen met een gift.

U maakt met uw bijdrage ook toekomstige ontwikkelingen mogelijk (zoals een cursus over de geestelijke wereld).

Als u een bijdrage wilt overmaken, dan kunt u dat doen op rekening NL29 INGB 0006 5160 55 t.n.v. Stichting Gods Liefde Maakt Vrij.

Jaarlijks legt de stichting via de website verantwoording af waaraan de binnengekomen giften zijn besteed. Het jaarverslag voor 2023 vind je hier (opent als PDF-bestand).

ANBI

De Stichting Gods Liefde Maakt Vrij is door de Belastingdienst met ingang van 1 januari 2015 aangemerkt als “algemeen nut beogende instelling” (ANBI).
Dit heeft voor u als voordeel dat uw giften aan de Stichting aftrekbaar zijn voor de belasting.

Het team van Gods Liefde Maakt Vrij dankt u hartelijk voor uw gift!