Interkerkelijk pastoraat voor innerlijke genezing en bevrijding in
Den Haag, Zoetermeer en omgeving

Voor wie bestemd?

Voor wie is deze hulp bestemd?

We gaan er vanuit dat de hulpvrager God kent. Dat hij behoort tot een kerkgenootschap of vroeger gedurende een periode (bijv. in de jeugd) daartoe behoort heeft. Welk kerkgenootschap is niet belangrijk.

Wel is het belangrijk dat de hulpvrager Jezus Christus heeft aanvaard (of wil aanvaarden) als zijn Redder en dat hij bereid is om heel zijn hart voor Hem open te stellen en Hem te volgen. Bovendien verwachten we dat hij de Bijbel en de Bijbelse principes als uitgangspunt aanvaardt.

Dit betekent ook dat de hulpvrager bereid is om te veranderen (en eventuele zonden af te leggen).

Kennismakingsgesprek

Als u belangstelling heeft, dan kunt u zich via het contactformulier aanmelden. U wordt dan uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek waarbij twee teamleden aanwezig zijn. Tijdens het gesprek wordt nadere informatie verstrekt over de werkwijze van het team en kunt u uw wensen nader toelichten en vragen stellen.

Twijfelt u?

Vraagt u zich af, of u aan de bovenstaande voorwaarden voldoet of kunt voldoen, neem dan contact met ons op en wij zullen hier met u over praten.