Interkerkelijk pastoraat voor innerlijke genezing en bevrijding in
Den Haag, Zoetermeer en omgeving

Over ons

Onze visie

Het is ons verlangen om christenen te begeleiden bij innerlijke genezing, bevrijding en herstel door Jezus Christus. Het gaat daarbij om verwonde en/of gebonden mensen, die niet het leven kunnen leiden zoals God dat voor hen bedoeld heeft.

Wie zijn wij?

Wij zijn christenen van verschillende kerken in Den Haag, Zoetermeer en omgeving, die van God de passie hebben ontvangen om verwonde en gebonden mensen te begeleiden bij innerlijke genezing, bevrijding en herstel door God.

Iemand kan alleen lid van het team worden als hij/zij liefdevol en genadevol is, de eigen tekortkomingen kent en het vermogen heeft om tekortkomingen in anderen te aanvaarden en de waarheid te kunnen spreken zonder te veroordelen.

De teamleden hebben een volledige training bij ‘Vrij Zijn’ (van Wilkin van de Kamp) gevolgd.

Soms maakt het teamlid deel uit van het pastoraat in de kerk waarvan hij/zij lid is. Wij proberen zoveel mogelijk samenwerking te zoeken met de lokale kerken.

Het Woord van God (de Bijbel) is bij al onze activiteiten het uitgangspunt en onze motivatie.

We hebben lief, omdat Hij ons eerst lief heeft gehad (1 Johannes 4:19), wees barmhartig, zoals Hij barmhartig is geweest (naar Lukas 6:36) en vergeef elkaar zoals Jezus ons vergeven heeft (naar Efeziërs 4:32).

De teamleden zijn er zich diep van bewust dat niet zij herstellen. Het is de reddende en genezende liefde van onze Heer Jezus Christus die uitzicht biedt! We laten ons daarom bij ons werk leiden door Hem!