Interkerkelijk pastoraat voor innerlijke genezing en bevrijding in
Den Haag, Zoetermeer en omgeving

Bevrijd van het occulte

Ik ben een vrouw die geboren is in een Indisch/Nederlands gezin, waar ik al op zeer jonge leeftijd in contact kwam met de occulte wereld. Ik hoorde verhalen over geesten en de stille kracht, zoals men die in Indonesië beleeft. Angstig gemaakt door mijn familie met de verhalen over bovennatuurlijke krachten en het geloof dat sommigen het zogenaamde derde oog hebben en hierdoor gebeurtenissen kunnen afdwingen, ben ik opgegroeid met angst voor de onverklaarbare wereld om mij heen. Ook oorlogstrauma's hebben mijn familie gevormd en dit heeft zich vooral geuit in een zeer harde, contactarme en liefdeloze opvoeding zonder ruimte om kind te zijn. Zo groeide ik op als een lege, angstige volwassene zonder echte identiteit en zonder werkelijk besef van liefde.

In mijn pogingen om inhoud en verlossing te vinden voor mijn eeuwige gevoel van leegte en verwarring probeerde ik grip te krijgen op mijn leefwereld door mij te verdiepen in het sjamanisme en allerlei dwaalleringen. Het gevolg was uiteindelijk diepe angst, falen, heftige strijd met anderen, totale uitputting, het mislukken van al mijn plannen en uitzichtloosheid.

Op een bijzondere manier en totaal uitgeput ben ik toen na vele jaren in een kerk gekomen, waar ik de liefde van de broeders en zusters voelde en waar ik zo cynisch als ik binnenkwam, na zeer korte tijd werd gevuld met de liefde van een Vader waarvan ik het bestaan altijd had ontkend.
Zo ontving ik, die nooit liefde kreeg of had gekend, zoveel van mijn Hemelse Vader. Dit zorgde ervoor dat ik doelen die ik nooit voor mogelijk had gehouden kon waarmaken en dat ik echt een heel persoon kon worden. Ik werd niet meer gefragmenteerd en leeggezogen, of in een fantasie wereld gevangen door de boze krachten die mij jaren lang in al mijn pogingen dwarsboomden.

Via het team van “Gods Liefde Maakt Vrij”, heb ik vergiffenis kunnen vragen en mijn spijt kunnen betuigen voor al mijn dwalingen in het occulte. Ook heb ik mijn verleden kunnen afsluiten en vooral heb ik alles wat gebeurd is in deze periode uit mijn jeugd en later, op het altaar kunnen leggen bij mijn Vader. Ook heb ik geleerd hoe ik hulp kan vragen aan mijn Vader en hoe ik in mijn kracht in Jezus kan staan.
Ik word geliefd en kan vanuit deze liefde zo veel bereiken. Ik hoef niet meer op mijn eigen kracht te varen en heb God de Vader en Jezus zijn Zoon die mij elke dag helpen en beschermen. De Heer is licht en liefde en alles staat onder zijn gezag. Wij als kleine mensen hoeven alleen zijn hand aan te pakken en te weten dat hij leeft en bij ons is. Zijn naam is Jezus, de zoon van God onze verlosser.

Bij “Gods Liefde Maakt Vrij” is er plaats voor moed en hoop, vrijheid, de zalving van je gaven en het besef dat je een kind bent van God alleen. Als God voor jou is dan zal niets tegen jou zijn. Je bent niet alleen en je hoeft niet je hele leven te vechten!

Wat een mooie dag, de dag dat werd gebeden voor mijn bevrijding. Het is diep bevrijdend om al mijn zonden beleden te hebben. In mijn beleving is dit mijn echte doop. Een feestdag in de hemel!
Ik voel me heel goed en vraag elke dag de leiding van de Heer.